Certificat de garantie

Casa incepe cu o ușă

CERTIFICAT DE GARANŢIE

nr. _______…../__……..20……_________________________________

Denumirea produsului:…………… USI INTERIOR
Model/ Tip ……… MDF/LEMN__ Data cumpărării …………….
Vândut prin magazinul/ furnizorul ………………………………
Nr. factură/ bon fiscal /CHITANTA , NR……………..
Termen de garanţie: 24 luni PENTRU FOAIA DE USA SI ACCESORII
Furnizorul: VARPDOORS.SRL , cu sediul in .BUCURESTI , STR Almasul mic Nr.13,sec4.
JUD. BUCURESTI, PUNCT DE LUCRU :…………….., NR… , JUD. …………………….. , telefon
0724904004 , certifică faptul că acest produs a fost fabricat cu respectarea standardelor europene de calitate şi
că acest produs şi piesele sale componente nu conţin defecte de fabricaţie sau de material.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. VARPDOORS.SRL , declarăm ,conform prevederilor din Hotărârea
Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa,sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului că produsul achizitionat la care se referă această declaraţie nu pune în
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
Director, ANDRIAN RUSNAC
………………………………………….

CONDIŢII DE GARANŢIE

1. Drepturile consumatorului sunt în conformitate cu O.G. 21/1992 şi Legea nr. 449/2003.
În cazul solicitării de reparaţii în cadrul termenului de garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte certificatul de garanţie împreună cu
factura/ bonul fiscal de cumpărare a produsului în original si o echipa a societatii se va deplasa in termen de 30 zile, cu transport contracost din partea clientului, daca usile nu au fost montate de reprezentantii societatii, si va proceda la intocmirea unui act de constatare, (recomandam clientilor ca montajul sa se faca conform standardelor europene, sa efectuat montajul doar cu firme autorizate sau persoane calificate, fara improvizatii, orice improvizatie ducand la pierderea garantiei).
Pentru necunoscatori, golurile de usa trebuie finisate si golul de usa sa incadreze foia de usa plus tocul stanga dreapta maxim 10cm in dependenta de marimea foaiei de usa (60, 70, 80) plus 10cm, iar inaltimea sa nu fie mai jos de 205 cm.
2. Nr./data declaraţiei de conformitate a produsului:
3. Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defecţiunea produsului până la data repunerii acestuia în funcţiune.
4. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor, subansamblelor supuse uzurii ca urmare a utilizării îndelungate a produsului sau a utilizarii ne corespunzatoare în general asupra pieselor ce pot fi achiziţionate drept accesori, acestea fiind garantate 24 luni doar ca defect de fabricatie, in conditii normale de utilizare.

Partea a 2-a

5. Garanţia se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a subansamblelor sau pieselor de schimb constatate defecte de către personalul autorizat de societate, sau restituirea unei parti din contravaloarea produsului ce face obiectul garantiei, in conditiile in care acesta nu mai este pe stocul societatii, dacă produsul defect se încadrează în condiţiile prezentului certificat, putand fi de comun acord inlocuit cu alt produs similar.
6. Durata medie de utilizare in conditii normale este de 5 ani, timp în care se asigură contra cost, în afara termenului de garanţie, piese de schimb/ repararea produsului.
7. Deteriorările de genul zgârieturilor, loviturilor, rupturilor etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost sesizate la momentul transferului bunului, nu beneficiază de garanţie, acestea putand fi restaurate in atelierele noastre, in alte ateliere sau la fata locului, existand pe piata libera la achizitie seturi de restaurare. Modificarea structurii de baza a produsului, atrage automat pierderea garantiei.

PIERDEREA GARANŢIEI

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai jos:
1. Neprezentarea, în momentul solicitării reparaţiei, a facturii/ bonului fiscal de cumpărare a produsului însoţit(ă) de prezentul certificat de garanţie având toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere normale.
3. Schimbarea stării originale a produsului: păstrarea în condiţii improprii, căderi, acţiunea substanţelor chimice, corozive etc., precum şi a expunerii la intemperii ce pot deteriora produsul.
4. Încredinţarea produsului spre a fi montat sau reparat altor persoane neautorizate
Clientul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate a service-ului.
Prezentul certificat de garanţie nu acopera suprasolicitărea produsului , sau întreţinerea necorespunzătoare.
Semnătura şi ştampila vânzătorului …………………………………………………….

– Am primit produsul în perfectă stare, instrucţiunile de utilizare (în limba română).
– Am luat la cunoştinţă de condiţiile de asigurare/ pierdere a garanţiei
Semnătura cumpărătorului ………………………………….

Zurückrufen

Experții noștri vă
vor contacta în curând

Trimite
×
Call